BCV solutions s.r.o.

Our aim is to make companies safer and more efficient by simplifying user management across companies' systems. To do this, we have developed our unique Identity and Access Management product CzechIdM.

The newest reference

Customers

We write

Video: CzechIdM – deduplikace rolí

Written by

Může se stát, že uživatel má určitou roli přiřazenou vícekrát, jednou to může být ze  zařazení v organizační struktuře (sedí na obchodním oddělení), podruhé na základě atributu (ředitel), případně z business role (z více rolí seskupené do jedné). V prostředí, kde uživatel má desítky/stovky rolí je potřeba tyto role odebrat a tím zpřehlednit uživatelům agendu […]... read

Make a free appointment with an Identity and Access Management consultant.Make an appointment

Newsletter subscribe

Enter your e-mail address