Ochrana autorských práv

Vlastník a provozovatel těchto internetových stránek” je společnost BCV solutions s.r.o. (dále jen “Provozovatel”), IČO: 28360851, DIČ: CZ28360851 V souladu s autorským zákonem je Provozovatel jako jediný, pokud k tomu sám neurčí příslušné osoby, oprávněn uplatňovat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Práva a povinnosti Provozovatele i ostatních uživatelů se pro používání těchto www stránek řídí zde uvedenými pravidly. Tato Pravidla se vztahují na každou osobu, která tyto stránky navštíví (dále jen “Uživatel”).

Veškerý obsah této internetové prezentace je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Veškeré materiály publikované na webovém rozhraní jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webovém rozhraní uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být rovněž chráněny dalšími právy dotčených osob (zejména výrobců, distributorů a dodavatelů). Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Veškeré publikované materiály jsou chráněny každé zvlášť i v celku, včetně jejich uspořádání. Bez prokazatelného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem.

Sběr statistických údajů.

Při použití internetových stránek jsou zjišťovány všeobecné údaje a informace k statistickým účelům (počet přístupů, počet stažení určitých dokumentů, země původu uživatele). Statistiky získané z těchto dat slouží k tomu, aby bylo možno internetové stránky lépe přizpůsobit potřebám jednotlivých uživatelů. Osobní data uživatelů se v této souvislosti nezjišťují a ani ze statistik je není možno odvodit. Provozovatel je oprávněna předat statistiky i třetím osobám.

Cookies

“Cookies” jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače Uživatele. Naše webové stránky používají cookies pro snadnější procházení webu a pomáhají nám ke zkvalitnění jeho obsahu a nabídky. Používáním našich stránek Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači / zařízení.

Provozovatel na svých webových stránkách a určitých online službách používá soubory cookie z důvodu získání informací o tom, jak se návštěvníci po stránkách pohybují, a z důvodu možného vyhodnocení chování návštěvníka webových stránek. Soubory cookie si také pamatují přizpůsobená nastavení. Soubory cookie můžete zakázat úpravou nastavení v prohlížeči. Pokud se rozhodnete tak učinit, některé funkce, které jsou na souborech cookie závislé, nemusí fungovat správně.

Odpovědnost

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika, která by mohla vzniknout Uživateli z používáním těchto webových stránek.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost obsažených informací nebo služeb publikovaných na tomto webovém serveru. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webu nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a informace o službách na tomto webovém serveru nemusí být aktuální a Provozovatel se nezavazuje, že bude informace na tomto webovém serveru aktualizovat.

Veškeré informace, dokumenty a materiály poskytované na těchto webových stránkách a tomto webovém serveru, jsou poskytovány bez záruk. Závazky Provozovatele týkající se jeho produktů a služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě nichž jsou poskytovány, a obsah tohoto webu nebo e-mailová komunikace nemohou být vykládány jako změna těchto smluv.

Provozovatel ani jiné společnosti uvedené na těchto webových stránkách nejsou v žádném případě odpovědné za škody jakéhokoliv druhu způsobené použitím informací z tohoto nebo jakéhokoliv webu, na který je z tohoto serveru odkazováno.

Provozovatel se distancuje od obsahu stránek cizích webů, propojených pomocí odkazů z jeho prezentace. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, nenese Provozovatel odpovědnost za jejich zabezpečení a ochranu osobních údajů Uživatele.

Inspirativní newslettery