BCV solutions s.r.o.

Case study Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Identity Management – zpřístupnění funkcí správy uživatelů a jejich oprávnění blíž vedoucím pracovníkům, garantům projektů a vlastníkům aplikací.

Dosažené cíle

 

“CzechIdM nám napomáhá plně integrovat, automatizovat a bezpečně zajišťovat správu externích a interních uživatelů a jejich přístupových oprávnění do naprosté většiny informačních služeb AOPK ČR.” — Říká Jan Zárybnický, ředitel odboru informačních systémů ochrany přírody.

Případová studie nasazeného řešení CzechIdM, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Inspirativní newslettery