BCV solutions s.r.o.

Case study BOHEMIA ENERGY entity

Dodávka řešení pro Bohemia Energy a dceřiné firmy zajišťuje služby centrální autentizace, autorizace a řízení životního cyklu zákaznických účtů, kterých je více než 1 milion. Zároveň řešení naplňuje potřebu centralizovat řízení identit obchodních zástupců a mít detailní podklady pro auditing. S CzechIdM byl dodán i modul pro samoregistraci obchodních partnerů.

Přínosy řešení

Inspirativní newslettery