BCV solutions s.r.o.

Case study ČD Telematika

ČD Telematika hledala dodavatele na provedení Studie proveditelnosti na implementaci Identity managementu. vybraným dodavatelem se stala firma BCV solutions.

Inspirativní newslettery