BCV solutions s.r.o.

Case study České vysoké učení technické v Praze

Implementován a rozvíjen systém správy uživatelských účtů, Identity Management (IdM). Jsou spravovány statisíce typů oprávnění pro přibližně 25.000 aktivních uživatelů – pracovníků univerzity, studentů, účastníků celoživotního vzdělávání a dalších klientů. Řešení je po technické stránce postaveno na produktu Oracle Waveset a celé řadě dalších technologií.

Klíčovou součástí řešení je studijní systém KOS. V něm je evidována veškerá studijní agenda: rozvrh hodin, studijní výsledky, harmonogram zkoušek, stipendia a vyučované předměty atd. a to napříč všemi fakultami. V současnosti je jen v systému KOS evidováno přes 30.000 různých rolí a oprávnění.

Přínosy řešení IdM pro univerzitu


Jednotná správa uživatelů je naším dlouhodobým strategickým cílem. Identity management od společnosti BCV solutions nám pomohl dosáhnout jednoho z klíčových milníků. 
— Ing. Petr Zácha, Výpočetní a informační centrum ČVUT

Případové studie

Inspirativní newslettery