BCV solutions s.r.o.

Case study Český hydrometeorologický ústav

Implementace a provoz Identity manageru pro zajištění automatizované správy uživatelských účtů do jednotlivých systémů z jednoho místa. Nástroj je denně používán zaměstnanci, ale i dodavateli k žádostem o přístupy. Úspěšná implementace CzechIdM vedla k efektivnějšímu řízení životního cyklu identit.

Hlavní přínosy


Vždy lze něco zlepšit. Avšak služby BCV solutions, zejména zavádění Identity Management, představují pro naše IT generační skok.

— Ing. Karel Ostatnický,  bývalý vedoucí odd. správy informačních technologií CHMÚ

Po zavedení IDM jsme získali nejen efektivní nástroj pro správu uživatelských účtů a podrobný přehled o identitách, ale i uživatelsky příjemné prostředí pro nastavení a zajištění přístupových údajů.“

říká Michal Steinhart, současný vedoucí oddělení IT

 

Inspirativní newslettery