BCV solutions s.r.o.

Case study Fakultní nemocnice Olomouc

Identity manager CzechIdM řídí přístupy do jednotlivých interních heterogenních systémů na základě pracovní smlouvy zaměstnance nebo jiné smlouvy (v případě externistů) a to v závislosti na rolích, které osoba ve stanoveném období ve Fakultní nemocnici Olomouc má.

Řízení účtů přes Identity managera je plně automatické a proto nemůže ze strany IT dojít k žádným chybám při ukončení smlouvy, při změně pracoviště nebo při příchodu nového zaměstnance.

Přínosy řešení CzechIdM

Integrované systémy

„Veškeré činnosti dodavatele byly prováděny na profesionální úrovni. Odběratel potvrzuje kvalitu realizované dodávky.“ — říká Ing. David Miklík, vedoucí Odboru Informatiky.

Inspirativní newslettery