BCV solutions s.r.o.

Case study Fresenius Medical Care – ČR

Fresenius Medical Care ČR implementuje a provozuje Identity Management CzechIdM, který zajišťuje správu životního cyklu identit zaměstnanců a externistů. Řešení je nadále rozvíjeno za účelem zvyšování bezpečnosti systémů. Současně s IdM je naimplementován i access manager, který výrazně zjednodušuje přihlašování do jednotlivých systémů především pro externí pracovníky.

Přínosy řešení 

Používané produkty

S řešením jsme velmi spokojeni. Považujeme kolegy z BCV za bezproblémového a spolehlivého dodavatele, s kterým se vždy dohodneme. Kéž by takto fungovali všichni dodavatelé. Děkuji za spolupráci a těším se na další společné projekty.” – Lukáš Hrouda, vedoucí IT

Inspirativní newslettery