BCV solutions s.r.o.

Case study Kooperativa, Vienna Insurance Group

Implementace a provoz Identity Managementu CzechIdM, který zajišťuje správu životního cyklu identit zaměstnanců Kooperativy, ČPP, Pojišťovnu České spořitelny a dalších několika organizací. Řešení je nadále rozvíjeno za účelem zvyšování autentizace a zabezpečením systémů.

Hlavní přínosy

Inspirativní newslettery