BCV solutions s.r.o.

Case study Město Bílina

CzechIdM pomáhá s centrální správou uživatelů, což ulehčuje práci administrátorovi a šetří jeho čas. Se zavedením CzechIdM je nyní jasné kdo a k jakým prostředkům přistupuje.

Spravované systémy

Inspirativní newslettery