BCV solutions s.r.o.

Case study Ministerstvo zahraničních věcí

Projekt identity managementu CzechIdM postupně nahradil původní řešení jiného dodavatele. V několika fázích projektu byl nástroj postupně zaintegrován mezi klíčové prvky ekosystému správy identit včetně původního řešení a za plného provozu byla postupně odpojována původní funkcionalita a nahrazena CzechIdM. Jeden centrální nástroj CzechIdM postupně nahradil 3 různé systémy na správu identit a nyní funguje jako klíčový pilíř pro správu účtů v organizaci. Díky systému jednotné správy identit se také zjednodušilo nasazení nových klíčových systémů ministerstva v navazujících projektech.

Hlavní přínosy

Inspirativní newslettery