BCV solutions s.r.o.

Case study Oncomed

Společnost Oncomed manufacturing a.s. poptávala systém na automatizaci a centralizaci správy identit – Identity Management.

Díky pravidelným auditům a legislativním požadavkům, které jsou na společnost kladeny jsme hledali nástroj, který nám pomůže získat podklady pro audit. Tím nástrojem se stalo CzechIdM.

Dosažené cíle

 

Chtěl jsem Vám poděkovat za velmi dobře odvedenou práci – výsledek tomu odpovídá“. — Říká vedoucí IT úseku p. Jiří Zbranek.

Inspirativní newslettery