BCV solutions s.r.o.

Case study Ústav hematologie a krevní transfúze

CzechIdM pomáhá v ÚHKT s centrální správou uživatelů. Takto nastavená centrální správa uživatelských účtů významně ulehčuje práci administrátorů, šetří jejich čas a v konečném důsledku finanční prostředky/náklady. Zavedením CzechIdM je přesně jasné, kdo a k jakým systémům přistupuje.

Spravované systémy

Přínosy řešení

Inspirativní newslettery