BCV solutions s.r.o.
Všeobecná fakultní nemocnice

Case study Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Implementace a provoz systému IDM pro VFN zajišťuje přehled o oprávnění interních i externích uživatelů na jednom místě napříč napojenými systémy tak, že je dokáží automatizovaně a efektivně řídit. CzechIdM taktéž zajišťuje podporu naplnění kybernetického zákona.

Spravované systémy

Přínosy řešení

 

Případové studie

Inspirativní newslettery